speaker-photo

VLADIMIR LOJANICA

osnivač Proaspekt studija

Vladimir Lojanica je arhitekta i osnivač studia Proaspekt iz Beograda. Diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1996. je zaposlen na Arhitektonskom  fakultetu u Beogradu. Prodekan je za nastavu Arhitektonskog fakulteta u periodu od 2009-2012. Od 2015. je šef Departmana za arhitekturu. Godine 2004. osnovao je studio Proaspekt sa kojim učestvuje na arhitektonskim konkursima na kojima je osvojio brojne nagrade (među kojima i deset prvih). Dobitnik je više značajnih stručnih priznanja, među kojima se izdvajaju Godišnja nagrada za  arhitekturu Saveza arhitekata Srbije za najuspešnije djelo iz svih oblasti arhitekture realizovano u  2007. godini za kompleks hotela Holliday Inn i Expo hale XXI u Beogradu, kao i nagradu 37. Salona arhitekture za realizovano djelo Vinarija Acumincum, Stari Slankamen. Radovi Vladimira Lojanice izlagani dva puta u okviru nacionalne selekcije na Arhitektonskom bijenalu u Veneciji.

17.30 - 17.45 h Otvaranje izložbe

Petak 18. novembar

Crnogorska arhitektura u periodu 2002-2022

17.45 - 19.00

Petak 18. novembar

Svečani koktel

10.00 - 10.05 h uvod

subota 19. novembar

Obraćanje moderatora

10.05 - 10.45 h Predavanje 1

subota 19. novembar

Proaspekt Studio, Beograd

10.45 - 11.00 h

subota 19. novembar

Prezentacija Intra Lighting kompanije

11.00 - 11.40 Predavanje 2

subota 19. novembar

Njirić + arhitekti, Zagreb

11.40 - 11.50

subota 19. novembar

Prezentacija EyeGym

10.00 - 10.05 uvod

nedelja 20. novembar

Obraćanje moderatora

10.05 - 10.45 Predavanje 1

nedelja 20. novembar

DOMAIN office, New York

10.45 - 11.00

nedelja 20. novembar

Prezentacija Alumil kompanije

11.40 - 12.00

nedelja 20. novembar

Pauza za učesnike