speaker-photo

ALJOŠA DEKLEVA

Ko-osnivač Dekleva Gregorič architects, Ljubljana

Aljoša Dekleva osnovao je Dekleva Gregorič architects 2003. godine u Ljubljani.  Diplomirao je na Fakultetu za arhitekturu Univerziteta u Ljubljani i nastavio studije u Londonu, gde je magistrirao arhitekturu. Nagrađen je sa nekoliko nagrada, među kojima su Evropska nagrada za arhitekturu Luiđi Kozenca 2004. i Plečnikova medalja u Sloveniji. Pet puta je bio nominovani za nagradu Mies van den Rohe. Uporedo sa svojom arhitektonskom praksom, Aljoša Dekleva i Tina Gregorič (osnivači studija) intenzivno se bave preoblikovanjem pristupa arhitektonskom obrazovanju. Aljoša je programski rukovodilac Škole za posjetu AA nanoturizma pri Arhitektonskom udruženju u Londonu, a Tina je profesor arhitekture i predsjedavajuća odjeljenja za istraživanje arhitektonske tipologije i dizajna na Institutu za arhitekturu na Tehnološkom univerzitetu u Beču. Bili su kustosi slovenačkog nacionalnog paviljona na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2016. godine.

11:00 - 11:40

Nedelja 19. Novembar 2023

Predavanje 02 - Aljoša Dekleva, ko-osnivač Dekleva Gregorič architects, Ljubljana

sala 1