speaker-photo

ROBERT SCHMITZ

Partner i direktor takmičenja u White Arkitekter, Stockholm

Robert Schmitz je rođen 1979. Jedan je od vodećih partnera kompanije White Arkitekter i direktor za takmičenja. Rukovodio je na nekoliko vodećih projekata kompanije od takmičenja do završetka sa posebnim fokusom na projektovanje javnih, građanskih i kulturnih objekata koji podstiču osjećaj pripadnosti. Vodeći je arhitekta međunarodno priznatog i nagrađivanog Kulturnog centra Sara, najveće drvene zgrade na svijetu sa negativnim sadržajem ugljenika. Robert je direktor tima za arhitektonske konkurse, istovremeno pružajući strateški doprinos u upravljanju stokholmskim studijom. Osim toga, učestvuje u međunarodnim arhitektonskim žirijima i kao predavač širom svijeta.

16:00 - 16:45

Subota 18. Novembar 2023

Predavanje 04 - Robert Schmitz, partner i direktor takmičenja u White Arkitekter, Stockholm

sala 1