speaker-photo

Nikola Radović

Tehnički direktor; predsjednik Saveza ahiteka i član IO SKA