speaker-photo

mr Tamara Markovic

Direktor za odnose sa javnošću i ljudske resurse, član IO SKA