speaker-photo

KATA MARUNICA I NENAD RAVNIĆ

Osnovači NFO arhitekata

NFO su 2008. godine u Zagrebu, Hrvatska osnovali arhitekti Kata Marunica i Nenad Ravnić. Ured
se bavi arhitektonskim projektovanjem i dobitnik je mnogih nagrada na arhitektonskim natječajima od kojih jedanaest prvih: Paromlin, centar Senja, centar Crikvenica, glavni trg Selce, Spomen obilježje Gordanu Ledereru, obalni pojas centra Malinske, osnovna škola Dunav u Vukovaru, studentski paviljon u Osijeku, uređenje središnjih trgova u Koprivnici, bazen i garaža u Crikvenici, hotel Stari podrum u Feričancima. NFO je dobio i nekoliko posebnih nagrada za arhitekturu i dizajn. NFO povremeno održava gostujuća predavanja na Arhitektonskom fakultetu i Veleučilištu Vern.

12.00 - 15.00 Dan Italijanskog dizajna - radionica pametni gradovi

Petak 18. novembar

Dan Italijanskog dizajna

17.00 - 17.30 ARCHITECTURE BEHIND THE MASK

Petak 18. novembar

Svečano otvaranje

17.30 - 17.45 h Otvaranje izložbe

Petak 18. novembar

Crnogorska arhitektura u periodu 2002-2022

17.45 - 19.00

Petak 18. novembar

Svečani koktel

10.00 - 10.05 h uvod

subota 19. novembar

Obraćanje moderatora

10.05 - 10.45 h Predavanje 1

subota 19. novembar

Proaspekt Studio, Beograd

10.45 - 11.00 h

subota 19. novembar

Prezentacija Intra Lighting kompanije

11.00 - 11.40 Predavanje 2

subota 19. novembar

Njirić + arhitekti, Zagreb

15:30 - 16:10 h Predavanje 4

subota 19. novembar

Osnivači NFO arhitekti, Zagreb

10.00 - 10.05 uvod

nedelja 20. novembar

Obraćanje moderatora

10.05 - 10.45 Predavanje 1

nedelja 20. novembar

DOMAIN office, New York

11.00 - 11.40 Predavanje 2

nedelja 20. novembar

Predavanje 02 - Elena Longhin, AA VSTerrain Lab, London