speaker-photo

KAROLINA BACKMAN

Specijalistkinja za cirkularni dizajn u 3XN, Copenhagen

Karolina Backman je diplomirala na Univerzitetu u Melburnu, a magistarske studije završila na TU Delft. Karolina je specijalistkinja za cirkularni dizajn i ugljenik u 3XN-u i istovremeno pruža strateške savjete klijentima o ciljevima održivosti ESG-a. Karolina vjeruje u iterativni pristup dizajnu kako bi se osiguralo da se mjere za smanjenje ugljenika razmotre u svim fazama projektovanja, i da se koriste digitalni alati za brzu analizu uticaja varijantnih rješenja. Ona koristi znanja o ponovnoj upotrebi i razmatra sva tri vitalna dijela smanjenja ugljenika tokom životnog ciklusa zgrada. Radila je na GXN projektima Mark Lane (UK), Vikingaskeppsmuseet Roskilde (Danska), a takođe je bila uključena u CIRCuIT EU, projekat za kružne regenerativne gradove.

12:10 - 12:50

Subota 18. Novembar 2023

Predavanje 03 - Karolina Backman, specijalistkinja za cirkularni dizajn u 3XN, Copenhagen

sala 1