speaker-photo

Irma Šmuc

njiric+ arhitekti

Irma Šmuc rođena je 1990. godine u Zagrebu. Završila je Arhitektonski fakultet u Zagrebu, te 2006. godine počinje raditi u kancelariji njiric+ arhitekti, gdje 2021. postaje junior partner.

U njiric+ arhitekti u ulozi saradnika ili voditelja radi na tekućim projektima, te kao koautor učestvuje na mnogim takmičenima. Hrvoje Njirić je arhitekta i osnivač studija njiric+arhitekti iz Zagreba.

11.00 - 11.40 Predavanje 2

subota 19. novembar

Njirić + arhitekti, Zagreb