speaker-photo

IDIS TURATO

Ko-osnivač u Mataija x Sipina x Turato, Rijeka

Idis Turato (1965.) je arhitekta, istraživač i redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i gostujući profesor na Arhitektonskim fakultetima u Beogradu, Splitu i Ljubljani. Godine 1992. sa Sašom Randićem osniva Randić - Turato arhitekti, a od 2009. djeluje samostalno kroz Arhitektonski biro Turato. 2020. godine s Martinom Mataijom i Dorom Sipinom osniva Mataija x Sipina x Turato. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za arhitekturu. Godine 2005. osvojio je Piranesi nagradu za arhitekturu. Njegovi su projekti bili deset puta nominovani za nagradu Mies Van der Rohe, a dobitnik je i hrvatskih nagrada za arhitekturu: Viktor Kovačić, Drago Galić i Vladimir Nazor. U dva navrata, 2006. i 2010. predstavljao je Hrvatsku na Bijenalu arhitekture u Veneciji. Godine 2021. bio je kustos Hrvatskog paviljona za Venecijanski bijenale.

11:00 - 11:40

Subota 18. Novembar 2023

Predavanje 02 - Idis Turato, ko-osnivač u Mataija x Sipina x Turato, Rijeka

sala 1