speaker-photo

dr Svetlana Perović

Obrazovanje i istraživanje, dekanka Arhitektonskog fakulteta