speaker-photo

Andrijana Pavićević

Interna organizacija, potpredsjednica skupštine SKA