Predavači

BORIS PODRECCA

Osnivač studija Boris Podrecca, Beč

MARKO DABROVIĆ I SAŠA BEGOVIĆ

Ko-osnivači 3LHD, Zagreb

KAROLINA BACKMAN

Specijalistkinja za cirkularni dizajn u 3XN, Copenhagen

ROBERT SCHMITZ

Partner i direktor takmičenja u White Arkitekter, Stockholm

DUŠICA TOTIĆ i MARKO KOROŠEC

Ko-osnivači studija Remorker Architects, Beograd

ALJOŠA DEKLEVA

Ko-osnivač Dekleva Gregorič architects, Ljubljana

ALICE DIETSCH

direktor AL_A, London

IDIS TURATO

Ko-osnivač u Mataija x Sipina x Turato, Rijeka

JETTE CATHRIN HOPP

Direktorica kompanije Snohetta, Oslo

INGRID VAN DER HEIJDEN

Ko-osnivačica u Civic, Amsterdam