Zvanična tema Dana Arhitekture REUSE

Ponovna upotreba je termin koji se široko koristi u svakom sektoru društva.  Neodgovorno odlaganje otpada u svakom obliku štetno je po zdravlje, životnu sredinu i društvo. Građevinski otpad i otpad od rušenja čini otprilike 25%–30% ukupnog otpada koji se stvara u EU. Način na koji možemo učiniti da smanjimo ovu akumulaciju otpada je i edukacija ljudi.

Arhitektura je oblast koja nema budućnost bez održivosti zbog velikog uticaja koji vrši kroz različite oblasti svoje primjene. Da li čuvajući svoju prošlost možemo izgraditi svoju budućnost?

Organizaciona struktura:

Organizator: Strukovna komora arhitekata; Inženjerska komora Crne Gore
Ko-organizatori: Arhitektonski fakultet Podgorica i Savez arhitekata
Partneri: ICE/ITA Italijanska agencija za spoljnu trgovinu, odjelenje Ambasade Italije, Glavni grad Podgorica i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Osnivači:
Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata:
mr Novica Mitrović dia. Ivana Dobrković dia, Maja Đurović dia, Nikola Radović  dia, mr Tamara Marović dia, Slobodan Petrović dia, Milena Latković dia.  

Organizacioni tim

mr Novica Mitrović

Generalni direktor; predsjednik SKA

Ivana Dobrković

Programski direktor; potpredsjednica IO SKA

Maja Đurović

Umjetnički direktor; član IO SKA

Jakov Lopušina

Finansijski direktor; predsjednik skupštine SKA

Nikola Radović

Tehnički direktor; predsjednik Saveza ahiteka i član IO SKA

mr Tamara Markovic

Direktor za odnose sa javnošću i ljudske resurse, član IO SKA

Slobodan Petrović

Marketing direktor, član IO SKA

Milena Latković

Direktor događaja, član IO SKA

dr Svetlana Perović

Obrazovanje i istraživanje, dekanka Arhitektonskog fakulteta

dr Milica Vujošević

Međunarodni kontakti; delegat skupštine strukovne komore arhitekata

Andrijana Pavićević

Interna organizacija, potpredsjednica skupštine SKA

Moderatori

Marko Stjepčević,

Moderator-podkast

Viktorija Nikolic

Moderator - izložba

Milica Mitrić

Moderator - predavanja

+
Predavača i stručnjaka iz oblasti arhitekture
dana stručnih predavanje, povezivanja i inspiracije
+
Panel diskusija renomiranih predavača
+
učesnika konferencije iz svijeta, regiona i Crne Gore

Kako do nas Pronađite nas putem mape

Pridruži nam se! Dani arhitekture čekaju na vas